LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • รับราชการ ปี พศ.2532-2547
  • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 2548 - 2555
  • โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ 2556 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-----17:30-20:00 น.-