LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ทันตแพทย์โรงพยาบาลชะอำจ.เพชรบุรี
  • ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศจ.เชียงใหม่
  • ทันตแพทย์โรงพยาบาลเมโย

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ปริญญาโท University of Alabama at Birming Ham

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-10:00-20:00 น.10:00-19:00 น.----