LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  • โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
  • Resident training โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
  • โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2555
  • Certificate Fellowship การลดปวด การกายภาพบำบัด กลุ่มโรค เส้นเอ็น ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ, University Hospital of Jena, Germany, 2019
  • Certificate Acupuncture (การฝังเข็ม) กรมแพทย์ทหารบก และมหาวิทยาลัยเทียนจิน ประเทศจีน, พศ.2557

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 10:00-15:00 น. 13:00-19:30 น. - - 10:00-15:00 น. 09:00-17:30 น.