LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ทันตแพทย์Parttimeแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลไทยนครินทร์ตั้งแต่ปีพศ.2537

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (ทันตกรรมคลองรากฟัน)มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-09:00-15:00 น.09:00-15:00 น.--09:00-15:00 น.-