LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุมัติบัตรฯ ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา
  • สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-17:00-19:30 น.-13:00-19:00 น.-09:00-12:00 น.17:00-19:30 น.