Shopping Cart

No products in the cart.

นพ. ยอดยิ่ง วาสุถิตย์

อาจารย์แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์โรคเต้านม โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : ว.22688

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- -

17:00 - 20:00

- - - -

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่