Shopping Cart

No products in the cart.

Healthy Society Premium Card

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ
ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของท่านและครอบครัว

*สิทธิ์ส่วนลด ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ได้แก่

 • 30% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
 • 10% ค่าห้องสังเกตอาการ, ค่าห้อง ICU, ค่าห้อง CCU (ยกเว้น ห้อง Heart และ HOC), ค่ายา (ยกเว้น ยาพิเศษ ยาเฉพาะโรค), ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษารังสีทั่วไป (X-Ray) (ยกเว้น ค่าตรวจวินิจฉัยพิเศษทางรังสี), ค่าตรวจวินิจฉัยทาง เทคนิคการแพทย์ (ยกเว้น ค่าวินิจฉัยพิเศษทางเทคนิคการแพทย์), ค่าทำกายภาพบำบัด, แผนกแพทย์แผนจีน (เฉพาะค่ายา), ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์

*สิทธิ์ส่วนลดพิเศษที่โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ได้แก่

 • 15% จากราคาห้องพัก Best Available Rate บนหน้าเว็บไซต์
 • 15% เฉพาะค่าอาหาร (a la carte) ในทุกห้องอาหาร ยกเว้น ค่าบริการห้องจัดเลี้ยง ห้อง Rib Room and Bar, Landmark Bakery & Café และ Room Service

*สิทธิ์ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลฯ

เงื่อนไข

 1. สิทธิประโยชน์นี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564 (Plan3 – Plan7)
 2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564 ในช่วงเวลาจำหน่ายปกติเท่านั้น ไม่รวมช่วงระยะเวลาที่มีการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. รับสิทธิประโยชน์นี้ ฯ ณ วันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์

 1. สิทธิประโยชน์นี้มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่สมัคร และสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ทันที
 2. สิทธิประโยชน์สมาชิก (แบบครอบครัว)
  ***สำหรับผู้ที่มีชื่อปรากฎอยู่บนหน้าบัตรและสามารถเพิ่มสมาชิกได้ 6 ท่าน ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน รวม 7 ท่าน เช่น เจ้าของบัตรหลักเป็นสามี หรือ ภรรยา และสมาชิกร่วม คือ บุตร ธิดา รวมทั้ง มารดา บิดา ของฝ่ายสามีภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีนับจากวันที่สมัครบัตร
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิประโยชน์เฉพาะคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai only.)
 4. กรณีใช้สิทธิประโยชน์ส่วนลด
  *ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น อัตราค่าบริการเหมาจ่ายหรือโปรโมชั่นที่เป็นแพคเกจต่าง ๆ ของโรงพยาบาลฯ
  *กรณีที่ท่านมีสิทธิ์ส่วนลดมากกว่า 1 สิทธิ์ ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านใช้สิทธิ์ส่วนลดที่สูงสุด หากท่านมีส่วนเกิน
  จากส่วนลดครั้งแรก ท่านสามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้เพิ่มเติมได้
 5. มูลค่าตามสิทธิประโยชน์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ / ส่วนลด / ราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Share