ท่ามกลางสถานการณ์ COVID–19 กำลังแพร่ระบาด คุณแม่ตั้งครรภ์หลายๆ ท่าน คงเกิดอาการวิตก และกังวลว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้จะสามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน จนเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์และทารกในครรภ์หรือไม่?

พญ.จิระดา พานิชขจรกุล สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความชัดเจนของเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะ

 

EP.1

 

EP.2

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_JIRADA_PANICHKHAJORNKUL-01
พญ. จิระดา พานิชขจรกุล
สูติแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์