Shopping Cart

No products in the cart.

โปรแกรมฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า (Viscosupplementation)

2,800 ฿23,500 ฿

หยุด! เสียงเข่าดัง เพราะ ‘ข้อเข่าเสื่อม’ โปรแกรมฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า (Viscosupplementation)

รหัสสินค้า: VTPG23 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

หยุด! เสียงเข่าดัง
เพราะ ‘ข้อเข่าเสื่อม’
โปรแกรมฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า
(Viscosupplementation)

1. ยา GO-ON ink. #1

1 เข็ม ราคา 3,500 บาท

2. ยา GO-ON ink. #5

5 เข็ม ราคา 16,000 บาท

3. ยา HYRUAN III inj. #1

1 เข็ม ราคา 6,200 บาท

4. ยา HYRUAN III inj. #3

3 เข็ม ราคา 18,000 บาท

5. SUPLASYN Inj. #1

1 เข็ม ราคา 2,800 บาท

6. SUPLASYN Inj. #3

3 เข็ม ราคา 8,200 บาท

7. ยา SYNVISC inj. #1

1 เข็ม ราคา 7,900 บาท

8. ยา SYNVISC inj. #3

3 เข็ม ราคา 23,500 บาท

 

*(ราคานี้เฉพาะค่ายาตามจำนวนที่ระบุเท่านั้น)

*(โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายกรณีมีตรวจเพิ่มเติมหรือมียาเพิ่ม)

 

Program: GO-ON ink. 1 เข็ม

GO-ON ink. 1 เข็ม, GO-ON ink. 5 เข็ม, HYRUAN III inj. 1 เข็ม, HYRUAN III inj. 3 เข็ม, SUPLASYN Inj. 1 เข็ม, SUPLASYN Inj. 3 เข็ม, SYNVISC inj. 1 เข็ม, SYNVISC inj. 3 เข็ม