Shopping Cart

No products in the cart.

รู้จักไวรัส ‘โคโรนาสายพันธุ์ใหม่’ หรือ ‘COVID-19’

สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ยังน่าเป็นห่วง จะป้องกันหรือดูแลตัวเองอย่างไร

พญ.อรวลี ดิษยะกมล แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีข้อมูลพร้อมคำแนะนำมาฝากค่ะ

 

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
พญ. อรวลี ดิษยะกมล
พญ. อรวลี ดิษยะกมล
แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ข้อมูลแพทย์