Shopping Cart

No products in the cart.

กรดไหลย้อน รักษาได้ อย่าปล่อยให้เป็นเรื้อรัง

กรดไหลย้อนพบได้บ่อย เป็นได้ในทุกเพศทุกวัย เป็นโรคที่ดูเหมือนไม่อันตราย แต่ถ้าทิ้งไว้นานจะทำให้มีความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ จนอาจพัฒนากลายเป็นมะเร็งมะเร็งหลอดอาหารได้

หลายคนสับสนว่า อาการแบบนี้เป็นโรคกระเพาะหรือโรคกรดไหลย้อน จริงแล้วอาการแสดงออกมาต่างกัน โดยอาการโรคกระเพาะอาหารนั้น จะมาด้วยอาการอืดแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือ รู้สึกอาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือบางครั้งมีอาการแสบร้อนบริเวณใต้ลิ้นปี่ ส่วนอาการกรดไหลย้อนจะเป็นบริเวณเหนือลิ้นปี่ มาด้วยอาการแสบหน้าอก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สมมติว่ารับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ จะมีอาการเรอ หรือแสบร้อนขึ้นมา

นพ.นิกร ปริญญาวุฒิชัย มีคำแนะนำเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและรักษาโรคกรดไหลย้อน เพื่อเคลียร์ชัดทุกโรคทางเดินอาหาร

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
นพ. นิกร ปริญญาวุฒิชัย
นพ. นิกร ปริญญาวุฒิชัย
แพทย์ประจำศูนย์ทางเดินอาหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ข้อมูลแพทย์