Shopping Cart

No products in the cart.

ตรวจสารก่อภูมิแพ้วันนี้ ทำให้อาการโรคภูมิแพ้ดีขึ้นได้

ภูมิแพ้ (Allergy) โรคยอดฮิตที่ใครๆ ก็เป็นได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะไวผิดปกติ ส่งผลให้เกิดอาการไอ จาม น้ำมูกไหล คัดจมูก มีผื่นคันแดง คันตา ฯลฯ แต่สามารถป้องกันได้ง่าย ๆ ด้วยการตรวจหาสาเหตุของภูมิแพ้ให้ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การป้องกันตนเองอย่างตรงจุด

 

 

สารก่อภูมิแพ้ สามารถตรวจได้ 2 วิธี

การตรวจสามารถทำได้ทั้งในตัวคนไข้เอง และตรวจภายนอกตัวคนไข้
 • การตรวจที่แสดงผลที่ตัวคนไข้เอง ได้แก่ ทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีสะกิดผิวหนัง (Skin Prick Test : SPT) และตรวจภูมิแพ้โดยวิธีฉีด (Intradermal Test) ปฏิกิริยาทางผิวหนังเป็นบวก (Positive Skin Reaction) เป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีสารภูมิต้านทาน (Specific Immunoglobulin E, SlgE) ต่อสารก่อภูมิแพ้ที่นำมาทดสอบ
 • การเจาะเลือดตรวจวัดระดับสารภูมิต้านทาน ชนิด IgE จำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้ในกระแสเลือด จะดู Total IgE และ Antigen Specific IgE

อาการ โรคภูมิแพ้

ตรวจสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนัง & เจาะเลือด ต่างกันอย่างไร

การตรวจ SPT มีความจำเพาะเจาะจงต่อสารก่อภูแพ้มากกว่าการเจาะเลือดตรวจ โดยการเจาะเลือดจะใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้
 • มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภูมิแพ้รุนแรง โดยเฉพาะ Severe Systemic Reaction (Severe SR) เช่น Uncontrolled Bronchial Asthma หรือมีประวัติที่เกี่ยวกับ Anaphylaxis
 • โรคผิวหนังรุนแรง Extensive Skin Disease or Demographism
 • หยุดยาที่มีผลต่อการทำ SPT ไม่ได้

สารก่อโรคภูมิแพ้ ตรวจได้ 2 วิธี

ประโยชน์ของการตรวจหาสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้

 • ยืนยันการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้
 • ให้การรักษา (Directing Therapy)
  – Targeted Allergen Avoidance หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้
  – Allergen specific Immunotherapy การให้วัคซีน หรือการบำบัดทางอิมมูน หรืออิมมูนบำบัดในโรคภูมิแพ้

ฉีดวัดซีนภูมิแพ้ หรืออิมมูนบำบัดโรคภูมิแพ้ ดีอย่างไร

การให้วัคซีนหรือการบำบัดทางอิมมูน หรืออิมมูนบำบัดในโรคภูมิแพ้ เป็นการให้สารที่ผู้ป่วยแพ้เข้าไปในร่างกายทีละน้อย เพื่อทำให้อาการภูมิแพ้นั้นลดลงหรือหายไป และลดปริมาณยาที่ต้องใช้ เนื่องจากภาวะภูมิไวเกินของผู้ป่วยลดลง ถือเป็นการรักษาเพียงชนิดเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินของโรคภูมิแพ้ตามธรรมชาติได้ (Natural Course of Allergic Disease) ปัจจุบันมีการพัฒนาตัววัคซีนภูมิแพ้ให้ปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้น แต่ยังคงประสิทธิภาพในการรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี

อาการโรคภูมิแพ้ มีผื่นคันแดง คัน

วิธีการให้วัคซีนโรคภูมิแพ้

 • ฉีดใต้ผิวหนัง (SCIT)
 • อมใต้ลิ้น (SLIT)

ข้อบ่งชี้ในการให้วัคซีนโรคภูมิแพ้

 • อาการรบกวนคุณภาพชีวิตต่อเนื่องนานกว่า 1 ปี
 • ไม่สามารถควบคุมด้วยยาได้เพียงพอ
 • ทนฤทธิ์ข้างเคียงของยาไม่ได้ หรือต้องการลดปริมาณยา

วัคซีนโรคภูมิแพ้

ใครบ้างไม่ควรเริ่มฉีดวัคซีนภูมิแพ้

 • ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ใช้ยา Beta Blocker
 • หอบหืดรุนแรง
 • ตั้งครรภ์
 • เด็ก อายุน้อยกว่า 5 ขวบ
 • ผู้ป่วยสูงวัย

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลต่อการทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีสะกิดผิวหนัง (SPT)
Drugs Interfering with Allergy Skin Tests
Drug Group
Discontinue before Testing for
Antihistaminics (1st Generation)
2 - 3 days
Antihistaminics (2nd Generation)
3 - 10 days
Medications with Antihistaminic Proprties

- Phenothiazines (eg,Chlopromazine)

- Tricyclic Antidepressants
3 - 10 days
Mast Cell Stabilizers
5 days
Omalizumab
6 months
Leukotriene Modifiers
No significant effect
Systemic Steroids
Only prolonged high dose courses
warrant consideration
Topical Steroids
7 days or more
(or use another site)

 

 

วิธีดูแลตัวเอง
แนะนำให้จัดการสิ่งแวดล้อม

ให้ปลอดสารก่อความระคายเคือง
หลีกเลี่ยงมลภาวะที่กระตุ้นให้ภูมิแพ้กำเริบขึ้นได้
การออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะสามารถลด
และบรรเทาอาการของภูมิแพ้ได้

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
นพ. สดมภ์ เพียรพินิจ
นพ. สดมภ์ เพียรพินิจ
หัวหน้าแพทย์ประจำสาขาหู คอ จมูก โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ข้อมูลแพทย์