โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคจำนวนมาก และได้รับปริมาณโลหิตทั้งหมด 57,600 ซีซี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4

สำหรับกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 -15.00 ณ ห้องประชุมชั้น 4 รพ.ไทยนครินทร์