Shopping Cart

No products in the cart.

รพ.ไทยนครินทร์ ต้อนรับคณะครู นักเรียน รร.ลาซาล ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์เพื่อจัดทำคลิปความรู้โรคความดันโลหิตสูง

Share

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาล กรุงเทพ ในโอกาสที่เข้ามาสัมภาษณ์นาวาตรีหญิงโชติกา ธนมี ผู้จัดการศูนย์สมองและระบบประสาท เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง เพื่อนำไปจัดทำคลิปวิดีโอเข้าร่วมการประกวด ในหัวข้อ “Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer; ควบคุมความดันโลหิต ยืดชีวิตให้ยืนยาว” ซึ่งจัดโดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก (World hypertension Day) 17 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ดูแลตัวเองให้มีชีวิตอย่างยืนยาว นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานด้าน Animation ต่อยอดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอนาคต เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลไทยนครินทร์