โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ส่งมอบเงินบริจาคในโครงการ ก.ไก่ในสายหมอก อุปกรณ์การเรียน พร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้กับ คุณพิเชษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานกลุ่ม ก.ไก่ในสายหมอก โดยมี คุณณัฐพัชร์ พัฒนเทียรฆ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาด และ CRM เป็นตัวแทนมอบ

              ทั้งนี้ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินใน ‘โครงการ ก.ไก่ ในสายหมอก’ เพื่อนำไปเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆในชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านตะละโค่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก