Shopping Cart

No products in the cart.

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มอบเงินบริจาคใน โครงการ ก.ไก่ ในสายหมอก

Share

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ส่งมอบเงินบริจาคในโครงการ ก.ไก่ในสายหมอก อุปกรณ์การเรียน พร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้กับ คุณพิเชษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานกลุ่ม ก.ไก่ในสายหมอก โดยมี คุณณัฐพัชร์ พัฒนเทียรฆ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาด และ CRM เป็นตัวแทนมอบ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินใน ‘โครงการ ก.ไก่ ในสายหมอก’ เพื่อนำไปเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆในชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านตะละโค่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก