เสียงความประทับใจ จากผู้รับบริการมากว่า 20 ปี

คุณพ่อป่วยกระทันหัน ด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันและปอดรั่ว เป็นเคสฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ซึ่งคุณพ่อได้รับการช่วยเหลือจากทีมแพทย์ รพ.ไทยนครินทร์ จนพ้นวิกฤติ ดิฉันขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ คุณหมอ เจ้าหน้าที่พยาบาลทุกท่าน ที่ช่วยแนะนำและประสานงานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมทั้งดูแลผู้ป่วยด้วยความรักและความเข้าใจ

คุณวิมลนันท์ สินธุจารุศักดิ์
ผู้เข้ารับบริการ คุณทองเพียร ศรีรัตน์
เคสฉุกเฉิน โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันและปอดรั่ว