คุณนิภาภัทร สิหนาทกถากุล พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ เนื่องในโอกาสพิธีทำบุญครบรอบ 3 ปี คุณจตุพร สิหนาทกถากุล อดีตท่านประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุที่อาพาธและกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ โดยมี นพ.เจริญ มีนสุข ประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4