โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ก้าวสู่ปีที่ 43 ฐานเศรษฐกิจ โดยมีคุณณัฐพัชร์ พัฒนเทียรฆ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาดและ CRM เป็นผู้มอบกระเช้า และมีคุณมารุต อรรถไกวัลวที ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณทิฆัมพร ศรีจันทร์ บรรณาธิการบริหาร ฐานเศรษฐกิจ เป็นผู้รับมอบกระเช้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร 1 อินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ (ตึกเนชั่น)