โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โดย นพ.พิเชฐ ผนึกทอง ผู้อำนวยการงานคุณภาพและผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาด ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ “บางนา Running วิ่งเพื่อโรงพยาบาล ครั้งที่ 1” ระดมทุนในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการให้บริการผู้ป่วย

กำหนดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบุรี กำหนดประเภทการวิ่ง 3 ระยะ ประกอบด้วย

  • ระยะ Fun Run 5 กิโลเมตร
  • ระยะ Mini Marathon 10 กิโลเมตร
  • ระยะ Half Marathon 21.1 กิโลเมตร

นพ.พิเชฐ ผนึกทอง กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้ “กิจกรรม บางนา Running วิ่งเพื่อโรงพยาบาล ครั้งที่ 1” ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวบางนากรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ Beat Active @BITEC BURI ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครวิ่งผ่านเว็บไซต์ไทยรัน https://race.thai.run/bangnarunning2024 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป