โรงพยาบาลไทยครินทร์ ร่วมกับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “สุขกาย สุขใจ ก่อนวัยเกษียณอายุ” เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานของบริษัทที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ ให้เตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ รวมถึงเป็นแนวทางใหม่ในการวางแผนการดำเนินชีวิตได้แบบมั่นคงและมั่นใจ ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “สุขกาย สุขใจ ก่อนวัยเกษียณอายุ” โดยนายแพทย์ พิเชฐ ผนึกทอง ผู้อำนวยการงานคุณภาพและผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาด

รวมถึงกิจกรรม “Brain Exercise เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพสมอง” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในวัยเกษียณอายุ โดยนักกิจกรรมบำบัด นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “โภชนาการเพื่อสุขภาพ” และกิจกรรม Workshop “การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ” โดยนักกำหนดอาหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสำโรง