โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดโครงการ ‘สุขภาพดีกับไทยนครินทร์’ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับลูกบ้าน ‘คาซ่าวิลล์’ บางนา–สุวรรณภูมิ ในงานประชุมสามัญประจำปี 2566 ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพ อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลฯ และกิจกรรมเพิ่มเพื่อน Facebook : Thainakarin Hospital โดยมีลูกบ้านเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566