โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดโครงการ ‘สุขภาพดีกับไทยนครินทร์’ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับลูกบ้านอาคารชุดลุมพินีเพลส บางนา กม.3 ในงานประชุมสามัญประจำปี 2566 ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพ อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลฯ และกิจกรรมเพิ่มเพื่อน Facebook : Thainakarin Hospital โดยมีลูกบ้านเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566