โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับโรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ จัดอบรมหลักสูตร “การเฝ้าระวังภาวะโรคและจัดการภาวะฉุกเฉินในเด็ก” เพื่อส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะให้กับคุณครูระดับชั้นอนุบาล ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “โรคยอดฮิตในเด็กที่มากับฝน” วิทยากรโดยนพ.กำพล วีรกาญจนา แพทย์หัวหน้าแผนกกุมารเวชกรรม รวมถึงสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการจัดการภาวะฉุกเฉินในเด็กอายุ 2-5 ปี โดยพยาบาลวิชาชีพ เช่น การสำลักอาหารในเด็ก ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน มีการสอนทำ CPR และสอนการฝึกใช้เครื่องช็อคหัวใจอัตโนมัติ AED เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ