โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดงานบรรยายเนื่องในวันหัวใจโลก (World Heart Day) ภายใต้แนวคิด USE KNOW หัวข้อ “การส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและการยืดอายุของหัวใจ” วิทยากรโดย นพ.อุฬาร วงศ์แกล้ว แพทย์หัวหน้าศูนย์หัวใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของโรคหัวใจและหลอดเลือด เพราะโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทยและคนทั่วโลก โรงพยาบาลไทยนครินทร์มุ่งหวังให้ทุกท่านมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้มีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนนานาชาติแพน-เอเชีย Pan-Asia International School (PAIS) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566