โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับรักลูก Bookazine จัดกิจกรรม “รักลูก@ Hospital 2023 มหัศจรรย์ภูมิคุ้มกัน สร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งอรุณ เกศวหงส์ ผู้อำนวยการพยาบาล เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ คำแนะนำ ครบทุกเรื่องสำคัญที่คุณแม่ต้องรู้ เพื่อดูแลลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ถึง 3 ปี โดยจัดสัมมนาช่วง Mom Must Know “รับมือโรคยอดฮิตและดููแลเมื่่อเด็กมีอารมณ์ เศร้า” โดย ผศ.พิเศษ พญ.นัยนา ณีศะนันท์ กุุมารแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก โรงพยาบาลไทยนครินทร์ และช่วง The Expert Talk “มหัศจรรย์ของภููมิคุ้มกัน สร้างได้ตั้้งแต่่ในครรภ์” โดย พญ.จิระดา พานิชขจรกุล สููติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมกิจกรรมเล่นเกม รับของรางวัลมากมายจากบูธผู้สนับสนุน และบูธของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4

รักลูก Bookazine จัดกิจกรรม 'รักลูก@ Hospital 2023' รักลูก Bookazine จัดกิจกรรม 'รักลูก@ Hospital 2023' รักลูก Bookazine จัดกิจกรรม 'รักลูก@ Hospital 2023'