โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับโรงเรียนใจรักอนุบาล จัดโครงการสร้างเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้เด็กๆ รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการเสริมสร้างความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยนักกำหนดอาหาร พร้อมสอนการล้างมือและการแปรงฟันอย่างถูกวิธี โดยพยาบาลวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน พร้อมรับของที่ระลึกจากทางโรงพยาบาลฯ โดยมีเด็กๆ ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566