เสียงความประทับใจ

จากผู้รับบริการ ‘ผ่าตัดหลังผ่านกล้องแผลเล็ก Full Endoscopic’
คุณอัจฉรา เกียรติสมภพ ผู้รับบริการศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์

 

“ก่อนผ่าตัด ทุกๆ เช้าหลังตื่นนอน จะมีอาการปวดมากบริเวณข้อพับ ยืนก็ปวด ลุกก็ปวด นั่งก็ปวด มีอาการแบบนี้มา 4-5 ปี จนทนไม่ไหว จึงตัดสินใจพบแพทย์ เพื่อตรวจให้ละเอียดด้วยเครื่อง MRI และเลือกรักษาด้วยวิธีผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแผลเล็ก เพราะคุณหมอแนะนำว่าแผลเล็ก ไม่อันตราย ระยะพักฟื้นสั้น หลังผ่าตัดรู้สึกว่าค่อยๆ ดีขึ้น อาการปวดที่คอยรบกวนชีวิตประจำวันลดลงค่ะ”