คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุระหว่าง 21 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ด้านอาคารสูง
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านซ่อมเครื่องปรับอากาศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ประปาและระบบ Pipe Line ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก
 • ติดตาม ตรวจสอบผลการเดินเครื่องจักร ระบบสุขาภิบาล และระบบบ่อบำบัด พร้อมทั้งทำการส่งตัวอย่างตรวจสอบวิเคราะห์น้ำดี และน้ำเสีย เพื่อจัดทำเป็นสถิติ และดัชนีชี้วัด เพื่อเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์เครื่องจักร
 • ทำการบำรุงรักษา ติดตาม ตรวจสอบ สำรองอะไหล่ ตามแผนงานของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของโรงพยาบาล

จำนวนที่รับ
4 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ