หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ตรวจวินิจฉัยหาพยาธิสภาพของระบบการได้ยินที่เกิดขึ้นตั้งแต่หูชั้นนอก หูชั้นกลาง หูชั้นใน ก้านสมอง และสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ
 2. ให้คำปรึกษา ประเมินผลการตรวจ อธิบาย และแนะนำให้ลูกค้าใส่เครื่องช่วยได้ยินที่เหมาะสมกับระดับการสูญเสียการได้ยิน
 3. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน โดยประเมินผลเพื่อเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะกับการสูญเสียการได้ยินของผู้ป่วย
 4. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการฟังในผู้ป่วย ประเมินผลผู้ป่วยและนำส่งให้แพทย์
 5. อื่น ๆ ที่สามารถช่วยแพทย์ หู คอ จมูก

 

สมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/ หญิง อายุ 23 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอก โสตสัมผัสวิทยา (Audiologist) นักแก้ไขการพูด (speech-Language pathologist) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 • รักการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949 หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ