คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • อายุ 30 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการปฏิบัติการพยาบาล 7 ปี ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้ดี

รายละเอียดของงาน

 • ปฏิบัติงานในฐานะรองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล นอกเวลาทำการ
 • รายงานปัญหาวิกฤตตรงต่อผู้อำนวยการแพทย์นอกเวลา เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
 •  แก้ไขปัญหาที่เกินกำลังความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการประสานงานทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล เพื่อให้การรักษาพยาบาลดำเนินการต่อไปอย่างราบรื่น และรวดเร็ว
 • รับฟังประเด็นร้องเรียนทั้งจากผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ พร้อมทั้งประเมินปัญหาเฉพาะหน้า และบันทึกข้อมูลส่งต่อให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 • รับแจ้งเหตุเมื่อเกิดอุบัติการณ์ (Incident) โดยให้คำปรึกษาต่ออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น และติดตาม Incident Report ให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1.  สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949 หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ