ลักษณะงาน

 • ให้ข้อบริการตอบข้อซักถามกับลูกค้า
 • ทำตารางนัดหมายเพื่อพบแพทย์
 • ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากลูกค้า
 • รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล 3 ปีขึ้นไป
 • พูดจาสุภาพและมีน้ำเสียงไพเราะ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

เงินเดือน

เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

 

วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์

เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)

ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949 หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษจำนวนที่รับ