คุณสมบัติผู้สมัคร

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
• เพศหญิง อายุ 21 ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ และหลอดเลือดไม่น้อยกว่า 2 ปี

รายละเอียดของงาน

 • ทำหน้าที่ Heart coordinator ประสานการบริการ ดูแล ผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด
 • บริหารความพร้อมใช้ของทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ทั้งในส่วนของหัตถการตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด
 • เป็นผู้ช่วยแพทย์ทำหัตถการตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด
 • เป็นผู้ช่วยแพทย์ทำหัตถการตรวจสวนหลอดเลือด และใส่สายระบายต่างๆที่แผนกเอกซเรย์
 • ร่วมให้บริการ ช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยก่อน และหลังทำหัตถการหัวใจ และหลอดเลือด
 • ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลอย่างต่อเนื่อง
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3.  ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949 หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ