คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรู้ และเข้าใจในการให้บริการที่ดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีรักงานบริการ

 

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบในการรับ-ส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาล, การออกไปรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล, การฉีดน้ำศพ และการดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • งานบริการผู้เสียชีวิต
 • งานบริการรับ-ส่งผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
 • การเป็นทีมสนับสนุน CPR
 • ตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงาน
 • เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล และจัดทำเอกสารต่าง ๆ
 • งานที่ได้รับนโยบายของหัวหน้าแผนก และผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

จำนวนที่รับ1   อัตรา

เงินเดือนเงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีและประกันชีวิต
 • สวัสดิการส่วนลดค่าทันตกรรม
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสตามผลประกอบการของโรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ