คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใสเหมาะสำหรับการให้บริการส่วนหน้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้เป็นอย่างดีหากมีประสบการณ์ทำงานของสถานประกอบการพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของงาน

 • ให้บริการบันทึกตรวจสอบข้อมูล จัดเก็บค่ารักษาพยาบาล ให้ถูกต้อง และรวดเร็ว
 • จัดส่งเงินรายได้ในแต่ละรอบตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • ตรวจสอบสิทธิ์ และเลือกสิทธิ์ที่ผู้ป่วยใช้จริง ณ วันที่มารับบริการ ตามเงื่อนไขระหว่างบริษัทคู่สัญญากับโรงพยาบาล

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

จำนวนที่รับ2  อัตรา

เงินเดือนเงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีและประกันชีวิต
 • สวัสดิการส่วนลดค่าทันตกรรม
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสตามผลประกอบการของโรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ