Shopping Cart

No products in the cart.

4 ข้อที่ไม่ควรมองข้าม ก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

แค่นี้พอหรือเปล่า? งดน้ำ งดอาหาร นอนหลับให้เพียงพอ คำแนะนำทั่วๆ ไป ก่อนตรวจสุขภาพ

ในยุคปัจจุบัน กระแสการรักษาสุขภาพเป็นกระแสที่มาแรงและได้รับความสนใจจากคนแทบทุกวัย ต่างก็ให้ความสำคัญในเรื่องดูแลและใส่ใจในสุขภาพของตนเอง รวมถึงการลงนัดหมายพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆ ปี

ประโยชน์สำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี ก็คือจะเป็นการช่วยประเมินความเสี่ยงและหาทางป้องกันก่อนเกิดโรค และจะยิ่งเป็นประโยชน์มาก หากตรวจพบโรคในระยะแรกๆ ก็จะช่วยให้แพทย์สามารถรักษาได้ทันเวลา

คำแนะนำทั่วๆ ไป ก่อนตรวจสุขภาพ ก็คือ งดน้ำ งดอาหาร นอนหลับให้เพียงพอ ซึ่งเป็นคำแนะนำในเชิงเทคนิคที่มีผลต่อการตรวจ
แต่จริงๆ แล้วยังมีหลายประเด็นที่จำเป็นแต่ถูกมองข้ามไป ผู้ที่กำลังจะไปตรวจสุขภาพประจำปีควรจะเตรียมไว้ เพื่อทบทวนหรือสอบถามแพทย์

ทบทวนประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว/ญาติสนิท
เนื่องจากโรคบางโรคเป็นโรคที่ถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์และเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของเราได้ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ฯลฯ จึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อแพทย์จะได้ประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคจากประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวและให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันโรคหรือตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

ปรึกษาแพทย์ถึงการตรวจเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยเพิ่มเติม
หากการตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีนตามนัด เป็นโปรแกรมพื้นฐานตามอายุ ควรให้ข้อมูลเรื่องภาวะสุขภาพ ประวัติการเจ็บป่วย และการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ฯลฯ และขอคำปรึกษาจากแพทย์สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหรือตรวจวินิจฉัยที่จำเป็นเพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยงของแต่คน เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก ฯลฯ


จดบันทึกคำถามหรือประเด็นที่ต้องการปรึกษาแพทย์
สังเกตปัญหาสุขภาพที่เรามีอยู่ เช่น

  • มีก้อน หรือมีความผิดปกติที่ผิวหนัง
  • ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เป็นลมหน้ามืด ปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายอุจจาระ/ปัสสาวะ การเปลี่ยนแปลงของรอบประจำเดือน
  • นิสัยการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป เช่น เบื่ออาหาร หิวบ่อย
  • มีภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล นอนหลับยาก

มองแผนสุขภาพให้ยาวไปถึงอนาคต
ขอคำปรึกษาแพทย์ถึงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น มีแผนการรักษาภาวะมีบุตรยาก การลดน้ำหนัก เลิกสูบบุหรี่
เปลี่ยนงานที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อวางแผนการดูแลตนเอง ป้องกันการเกิดโรค

Share