Shopping Cart

No products in the cart.

เคลียร์ชัดทุกข้อสงสัย ‘ผ่าตัดไทรอยด์’

เชื่อว่าหลายๆ คนคงกังวลใจไม่น้อย เมื่อต้องรับการรักษาไทรอยด์ด้วยวิธีผ่าตัด การผ่าตัดไทรอยด์น่ากลัวไหม? ผ่าตัดแล้วเสียงจะแหบหรือไม่? และการผ่าตัดไทรอยด์วิธีไหนบ้างที่ไม่ทิ้งรอยแผลเป็น?

นพ.ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล ศัลยแพทย์ผ่าตัดไทรอยด์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความชัดเจนของเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะ

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
นพ. ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล
นพ. ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล
ศัลยแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ข้อมูลแพทย์