Shopping Cart

No products in the cart.

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)

‘มะเร็งต่อมน้ำเหลือง’ โรคร้ายใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยโรคนี้มักจะมีสัญญาณเตือนอันตราย ได้แก่ คลำเจอก้อนที่คอ รักแร้ ขาหนีบ มีไข้ หายใจลำบาก เหงื่อออกมากเวลากลางคืน และน้ำหนักลดผิดปกติ ซึ่งหากใครมีอาการเหล่านี้ ควรรีบพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆ
แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีความเสี่ยงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือไม่? วันนี้ พญ.ชนากานต์ คณิตธรรมนิยม อายุรแพทย์โรคเลือด โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความชัดเจนของเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะ

 

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
พญ.ชนากานต์ คณิตธรรมนิยม
พญ.ชนากานต์ คณิตธรรมนิยม
แพทย์ประจำโรคเลือด โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ข้อมูลแพทย์