Shopping Cart

No products in the cart.

เหตุผลที่ผู้ชายควรฉีดวัคซีน HPV

ผู้ชายหลายๆ คนอาจสงสัยและเข้าใจผิดว่าวัคซีน HPV เป็นวัคซีนเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วผู้ชายก็ควรฉีดเช่นกัน เพราะในผู้ชายเชื้อไวรัส HPV สามารถทำให้เกิดโรคในอวัยวะต่างๆ ได้ เช่น หูดหงอนไก่ มะเร็งองคชาต มะเร็งทวารหนัก มะเร็งในช่องปากและลำคอ ดังนั้นการป้องกันตนเองด้วยการฉีดวัคซีน จึงสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเหล่านี้ในผู้ชายได้

นพ.พิเชฐ ผนึกทอง แพทย์เวชศาสตร์ทางเพศ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความชัดเจนของเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะ

 

 

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
นพ. พิเชฐ ผนึกทอง
นพ. พิเชฐ ผนึกทอง
แพทยเวชศาสตร์ทางเพศ  โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ข้อมูลแพทย์