โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ‘ไทยนิวส์’ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 โดยมีคุณณัฐพัชร์ พัฒนเทียรฆ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาดและ CRM เป็นผู้มอบ และคุณปิยวิทย์ ดำรงสัตย์ ผู้อำนวยการอาวุโสไทยนิวส์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร 1 อินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ