โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด  (บริษัทคู่สัญญา)  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ “ภารกิจพิชิตไขมัน”  ( FAT ATTACK )  ให้กับพนักงานไทยฮอนด้าเพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการรักษาโรค  ภายในงานมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต  กิจกรรมเสริมสร้างพลังบวกและแนวคิดสำหรับผู้ป่วยเป็นโรค โดยพญ.อรกมล อินกองงาม แพทย์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม (Thainakarin Wellness Center) พร้อมสาระดีๆ เกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับการดูแลสุขภาพฟัน โดยพยาบาลวิชาชีพจากศูนย์ทันตกรรม  รวมถึงได้รับคำแนะนำเรื่องโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพโดยนักโภชนบำบัด พร้อมสาธิตการทำเมนูอาหารสำหรับคนรักสุขภาพโดยทีมโภชนาการของทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความรู้คำแนะนำดีๆ ในช่วง “ลดไขมัน” โดย พญ.ธัญทิพย์ จงบุญญานุภาพ อายุรแพทย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ  พร้อมกับสาธิตการออกกำลังกายโดยนักกายภาพบำบัด  และกิจกรรมเล่นเกมสันทนาการพร้อมรับของที่ระลึก โดยมีพนักงานไทยฮอนด้าให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 5  และ 12 กรกฎาคม 2565  ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)