โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม ‘Mother Class เปลี่ยนคุณแม่มือใหม่…สู่คุณแม่สายสตรอง’ เตรียมความพร้อมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ และคำแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ พร้อมต้อนรับสมาชิกตัวน้อยๆ ของครอบครัว

ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ ‘ครรภ์คุณภาพ’ โดยพยาบาลแผนกสูติ-นรีเวช ‘วิธีการคลอดบุตร’ โดยพยาบาลแผนกห้องคลอด ‘โภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์’ โดยนักกำหนดอาหาร และกิจกรรม Workshop สาธิตการอาบน้ำทารกแรกเกิดโดยพยาบาลวิชาชีพแผนกทารกแรกเกิด รวมถึงกิจกรรม DIY Hello Hello Baby สื่อสารภาษารักจากคุณแม่สู่ลูกน้อยในครรภ์ ซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่ตั้งครรภ์ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4