รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ SSO515 การให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

นพ.พิเชฐ ผนึกทอง ผู้อำนวยการงานคุณภาพและผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารสายงานการตลาด เป็นตัวแทนโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ SSO515 การให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

บันทึกข้อตกลงโครงการ SSO 515 การให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการนำร่องในกลุ่ม 5 โรค ซึ่ง รพ.ไทยนครินทร์ นำร่องในด้าน โรคหัวใจและหลอดเลือด

จากการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมร่วมกับสถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2566 มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการทำหัตถการแล้ว จำนวน 8,620 ราย จาก 74 สถานพยาบาล ซึ่งจากการประเมินผลพบว่าผู้ประกันตนมีความพึงพอใจ ที่ได้รับการรักษาเป็นไปตามเกณฑ์และระยะเวลาที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยไม่มีอัตราการเสียชีวิต สำหรับระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สำหรับผู้ประกันตน ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

  • ฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจตีบ
  • จี้ไฟฟ้าหัวใจ
  • ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร
  • ทำบอลลูนและใส่ขดลวดเส้นเลือดหัวใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3y3FZiC