คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ  20  ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา   ม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความอดทนสูง
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขี้นไป

รายละเอียดของงาน

 • ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาด สำนักงาน ตามฝ่ายต่าง ๆ ทำความสะอาดห้องพักเวร ห้องพักแพทย์ หอพยาบาล ห้องน้ำบริเวณที่รับผิดชอบ ให้ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติ
 • ดูแลเบิกและจ่ายเครื่องอุปโภค – บริโภคในแต่ละวัน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

จำนวนที่รับ 1   อัตรา

เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ

สวัสดิการ

 • ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีและประกันชีวิต
 • สวัสดิการส่วนลดค่าทันตกรรม
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสตามผลประกอบการของโรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ