คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 35 ปีขี้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคหกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถทางด้านตัดเย็บผ้า จัดดอกไม้ มีความรู้เรื่องเครื่องซักผ้าเครื่องรีดผ้า และน้ำยาเกี่ยวกับซักรีด
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน
 • มีทักษะในการประสานงาน การบริหารงาน และ การบริหารคน
 • สามารถฝึกอบรมทีม จัดอัตรากำลัง จัดประชุมทีม
 • สามารถทำงานตามตารางเวรได้

รายละเอียดของงาน

 • ดูแลการให้บริการในด้านการจัดทำและจัดสรรผ้า ซ่อมผ้า และงานตัดเย็บผ้าใหม่
 • บริการด้านการจัดตกแต่งดอกไม้ประดับ(ดอกไม้สด) ตามเคาน์เตอร์ต่าง ๆ ห้องพักผู้ป่วย ห้องประชุม และจุดบริการภายในอาคาร
 • บริการด้านการเบิกจ่าย เครื่องอุปโภคโดยการสั่งซื้อ-จัดเก็บ เบิกจ่าย ตรวจเช็คสต๊อค
 • บริการด้านการผลิตน้ำดื่ม(น้ำถัง) ส่งตัวอย่างตรวจสอบทุกเดือน
 • ให้บริการผ้าทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล รวมถึงผ้าที่ใช้ตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล งานด้านเอกสาร
 • รับผิดชอบการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม พร้อมตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

เงินเดือน

เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์

เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)

ส่งรายละเอียดการสมัครงานResume มาที่Email: recruit@thainakarin.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949  หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ