หลังการเข้ารับผ่าตัดปลูกถ่ายไตผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะแทรกซ้อนได้ หากไม่เตรียมตัวและรู้จักวิธีการป้องกันภาวะดังกล่าวอย่างถูกวิธี

 

ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

  • ภาวะแทรกซ้อนทางด้านอายุรกรรม ที่พบได้บ่อยที่สำคัญ ได้แก่ การติดเชื้อ การปฏิเสธอวัยวะ (kidney rejection) การกลับมาเป็นซ้ำของโรคไตเดิม
  • ภาวะแทรกซ้อนทางด้านศัลยกรรม ที่พบได้บ่อยที่สำคัญ ได้แก่ เกิดเลือดออกภายหลังการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดไตตีบหรือตัน ท่อปัสสาวะรั่ว การเกิดการคั่งของน้ำเหลืองภายหลังการปลูกถ่าย

สังเกตอาการ

ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุ ได้แก่ มีไข้ ปวดแผลผ่าตัด ปัสสาวะออกน้อยลงหรือไม่ออก ค่าไตสูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้หากไม่รีบทำการรักษาอาจนำไปสู่การเสียไตปลูกถ่ายหรือเสียชีวิตได้ โดยสาเหตุการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการปลูกถ่ายไตเมื่อผู้ป่วยได้รับการอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว มักเกิดจากการติดเชื้อ การรับประทานยาไม่สม่ำเสมอ

ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ภายหลังการปลูกถ่ายไตภายหลังได้รับการอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว คือ นัดติดตามดูแลและได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเองจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายไตอย่างส่ำเสมอ และไม่หยุดรับประทานยาเองหรือปรับยาเอง เนื่องจากผู้ป่วยที่เข้ารับการปลูกถ่ายไตในแต่ละรายมีความเฉพาะแต่ละบุคคล ทำให้การดูแลรักษาแตกต่างกัน การรับประทานยาทั้งจำนวนและชนิดแตกต่างกัน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายไต

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_NUTTAPON_ARPORNSUJARITKUN-01
ผศ.นพ. ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล
ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลไทยนครินทร์