Shopping Cart

No products in the cart.

ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

ยาแก้ปวดพาราเซตามอล (Paracetamol) รับประทานอย่างไรให้ถูกต้อง?


ในปัจจุบันมีการรับประทานยาแก้ปวดกันบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัว ปวดแผล ปวดฟัน ก็ต้องรับประทานยาแก้ปวด โดยยาแก้ปวดนั้นจึงกลายเป็นยาสามัญประจำบ้าน บ้านไหนไม่มีนั้นคงเป็นไปไม่ได้ ต้องมีติดอยู่ที่บ้านไว้อยู่เสมอ

 

เวลาที่เราใช้ยาแก้ปวด จะต้องคำนึงถึงประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้ อันดับแรก คือ ‘ถูกโรค’ เราจะต้องรู้ว่าโรคของเรา คือโรคอะไร ซึ่งอาการปวดที่พบบ่อยๆ มักเป็นอาการปวดธรรมดา กรณีนี้เราอาจจะใช้ อะเซตามิโนเฟน หรือ พาราเซตามอล ที่เรารู้จักกันดีโดยทั่วไป ยาพาราเซตามอลจะมีความปลอดภัยมาก ซื้อหาได้ง่ายเหมาะสำหรับการปวดที่ไม่รุนแรง แต่ถ้าหากว่ามีอาการอักเสบร่วมด้วย เช่น ข้ออักเสบ หรือ เอ็นอักเสบ ก็จะเป็นกลุ่มยาที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

เมื่อเลือกยาได้ ‘ถูกโรค’ แล้ว ข้อแนะนำต่อมาจะต้องเลือกใช้ให้ ‘ถูกขนาด และ ถูกเวลา’ สำหรับยาพาราเซตามอล พบว่าประชาชนทั่วไปมักใช้ยาขนาดสูงโดยไม่จำเป็น จึงแนะนำให้กินพอดีกับน้ำหนักตัว ไม่ให้เกินขนาดยา 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครั้ง โดยขนาดยาต่อวันรวมกันไม่เกิน 3,250 มิลลิกรัมต่อวัน หรือ 6 เม็ดต่อวัน เนื่องจากอาจมีผลข้างเคียงต่อตับได้

นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังในการใช้ยา ได้แก่ ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทําให้ได้รับยาเกินขนาด หากดื่มสุราเป็นประจํา เป็นโรคตับหรือโรคไต ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

Share