หลายคนอาจเคยสงสัยว่าทำไมการรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทและภาวะโพรงประสาทกระดูกสันหลังตีบแคบทับเส้นประสาท (Spinal Canal Stenosis) ด้วยการผ่าตัดแบบ Microscope กับ Full Endoscopic ถึงมีความแตกต่างกัน ก็ในเมื่อเป็นการผ่าตัดแผลเล็กเหมือนกัน แต่การผ่าตัด 2 วิธีนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นแผลเล็ก แต่ขนาดของแผล ระยะเวลาของการพักฟื้น รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้นั้นแตกต่างกัน

 

 

ทางเลือกของการรักษาแผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัว เร็วด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง

การพัฒนาโดยนำกล้องมาใช้ร่วมในการผ่าตัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นจุดที่จะรักษา ทำให้การเปิดแผลผ่าตัดลดขนาดลง กล้ามเนื้อได้รับความบอบช้ำน้อยลงและลดการสูญเสียเลือดระหว่างผ่าตัด ส่งผลให้หลังผ่าตัด ผู้ป่วยจะมีอาการปวดแผลเพียงเล็กน้อย ใช้ระยะเวลาการพักฟื้นลดลง และสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น อีกทั้งการผ่าตัดผ่านกล้องยังทำให้ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างที่กดทับเส้นประสาทรวมทั้งเส้นประสาทได้อย่างละเอียดชัดเจนมากขึ้น ซึ่งทำให้การผ่าตัดสามารถทำได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย

Microscope VS Full Endoscopic ผ่าตัดผ่านกล้อง…ที่แตกต่างกัน

การผ่าตัดผ่านกล้อง Microscope หรือ กล้องจุลทรรศน์ วิธีนี้เป็นการผ่าตัดที่เป็นมาตรฐาน ของการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ซึ่งตัวกล้องจะอยู่นอกตัวของผู้ป่วยแต่จะทำหน้าที่ช่วยขยายภาพในบริเวณที่เราจะทำการผ่าตัดให้ใหญ่ขึ้น โดยการผ่าตัดวิธีนี้ยังคงเป็นการผ่าแบบเปิด และถึงแม้ว่าแผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กลง แต่ยังคงมีการตัดเลาะกล้ามเนื้อและกระดูกออกบางส่วนเพื่อให้เห็นบริเวณที่ต้องการผ่าตัดชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจทำให้มีการเสียเลือดและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนบริเวณแผลหลังการผ่าตัดได้

การผ่าตัดผ่านกล้อง Full Endoscopic วิธีนี้ถือเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน โดยการใช้กล้องขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ภายในมีระบบนำแสงพิเศษ เพื่อช่วยในการมองเห็นและมีช่องที่จะสอดเครื่องมือ ทำให้สามารถสอดเข้าไปในตัวผู้ป่วยได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดแผลขนาดใหญ่ ซึ่งแผลจะมีขนาดเล็กจากเดิมลงเหลือ 0.8 – 1 เซนติเมตร และไม่จำเป็นต้องตัดเลาะกล้ามเนื้อออกเหมือนการผ่าตัดแบบอื่นๆ ทำให้ลดโอกาสการเสียเลือดจากการผ่าตัด ลดการบอบช้ำของเนื้อเยื่อโดยรอบ รวมถึงไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด และยังใช้เวลาพักฟื้นน้อยลง

ตัวกล้อง Full Endoscopic สามารถเข้าไปถึงบริเวณที่เป็นปัญหาได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยทำให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างและปัญหาได้อย่างชัดเจน โดยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะมองผ่านจากจอมอนิเตอร์ที่ฉายภาพมาจากกล้องที่สอดไว้ในตัวผู้ป่วยสามารถทำการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแม่นยำมากขึ้น

ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแผลเล็ก ‘Microscope’ และ’Full Endoscopic’ เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่มีภาวะถุงน้ำจากข้อต่อกระดูกทับเส้นประสาท
  • ผู้ที่มีโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท
  • ผู้ที่มีภาวะโพรงประสาทกระดูกสันหลังตีบแคบทับเส้นประสาท (Spinal Canal Stenosis) ที่ไม่มีความผิดรูปของกระดูกสันหลัง เช่น กระดูกคด หรือ เคลื่อน

ข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้อง Full Endoscopic

  • แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กมาก
  • เจ็บน้อยและเสียเลือดเพียงเล็กน้อย
  • ลดระยะเวลาการพักฟื้น
  • ลดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
  • ผู้ป่วยสามารถลงเดินได้ทันทีหลังการผ่าตัด
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการผ่าตัดด้วยวิธีอื่นๆ

ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการรักษา รวมถึงความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์เฉพาะทาง และการดูแลตนเองของผู้ป่วยเป็นสำคัญ และผลการรักษายังคงขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้นการป้องกันการเกิดโรคจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด คือ การดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน ปรับพฤติกรรม หลีกเลี่ยงการนั่งท่าเดิมๆ เป็นระยะเวลานาน ไม่ยกของหนัก และหลีกเลี่ยงการไอหรือจามแรงๆ รวมทั้งควรออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_VIWAT_CHAVALPARIT-01
นพ. วิวัฒน์ ชวาลภาฤทธิ์
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์