Shopping Cart

No products in the cart.

การตรวจระดับ ‘วิตามิน’ และ ‘แร่ธาตุ’

 

เคยสงสัยไหมว่า ร่างกายเราทำไมต้องการวิตามินและแร่ธาตุ?

วางแผนดูแลสุขภาพให้ตรงจุด กับสาระความรู้สุขภาพดีๆ โดย พญ.อรกมล อินกองงาม แพทย์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม

 

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
พญ. อรกมล อินกองงาม
พญ. อรกมล อินกองงาม
แพทย์ประจำศูนย์ Wellness โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ข้อมูลแพทย์