คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรม Crystal Report,.net, VB, C#, PHP, ASP, SQL ได้
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ database และพื้นฐานการออกแบบระบบงาน เบื้องต้นได้
 •  สามารถจัดทำ Test Case และทดสอบระบบได้
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาและสามารถ ปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ ตามตารางเวรที่กำหนดได้
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานได้

รายละเอียดของงาน

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบงานทางคอมพิวเตอร์
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งาน
 • อบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน
 • พัฒนาระบบงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับใช้ แก้ไข และพัฒนา เพื่อให้ได้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งาน
 • ให้ความร่วมมือแก่ฝ่าย / แผนกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาทางระบบงานทางคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวนที่รับ
1 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: recruit@thainakarin.co.th
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949 หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ